Vietjet Air thông báo chính sách hỗ trợ giai đoạn dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng

vietjet-hoan-chuyen-bay

Vietjet Air triển khai hỗ trở xử lý vé nội địa đi/ đến Đà Nẵng cụ thể như sau:

  1. Giai đoạn bay áp dụng: Từ ngày 26.7.2020 – 31.8.2020 (cho vé mua hoặc thay đổi sang hành trình Đi/Đến Đà Nẵng trước 13h00 ngày 26.7.2020).
  2. Phạm vi áp dụng: Toàn bộ kênh bán VietJet .
  3. Phương án hỗ trợ: Hành khách được lựa chọn một trong các phương án hỗ trợ sau đây:
  • Thay đổi ngày bay hoặc chặng bay khác tương đương: Miễn phí 01 lần, áp dụng chênh lệch giá vé (nếu có), khởi hành trước ngày 31.10.2020 .
  • Hoàn Bảo lưu/Credit Shell: Tự động được bảo lưu trong vòng 180 ngày tính từ ngày khởi hành của chặng bay đầu tiên.

Nguồn: thông tin từ VietJet Air

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.