TB Bản án Sơ thẩm Giải quyết vụ án Dân sự v/v Yêu cầu huỷ NQ ĐHĐCĐ 2020 của Saigontourist

Categories

TB Bản án Sơ thẩm Giải quyết vụ án Dân sự v/v Yêu cầu huỷ NQ ĐHĐCĐ 2020 của Saigontourist

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Công ty Cổ phần Fiditour xin gửi đến Quý cổ đông Bản án sơ thẩm giải quyết dân sự của Toà Án Quận 1 đối với yêu cầu của Tổng Công ty Saigontourist về việc yêu cầu huỷ Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2020 của Công ty CP Fiditour.

Quý cổ đông vui lòng xem link bản án đính kèm sau đây để biết thêm chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1LhbM3IQOuPMX7Ohh7SqS-ioIKsCcMUha/view?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour.

Table of Contents