THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Categories

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Trên cơ sở danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2021, Công ty Cổ phần Fiditour xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Công ty cổ phần Fiditour trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu ý kiến về Công ty Fiditour theo địa chỉ bên dưới trước 12h00 ngày 01/07/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện):

  • Công ty cổ phần Fiditour
  • Địa chỉ: 130 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
  • Người liên hệ: Ms. Tâm – Thư ký TGĐ
  • Điện thoại: 090 144 8655

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour.

———-

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm sau đây để biết thêm chi tiết:

1. Thông báo về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1pum1YZkQkEqnlSjL6FvxQ5d0CiYwj-Qn/view?usp=sharing

2. Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1BrsjBu6c0Eo1ySZxLdsVOvCEW8ahlawp/view?usp=sharing

3. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1f1QNqCPmDjFl2qvMfciWFnPZRGxr8u6D/view?usp=sharing

4. Các Tài liệu đính kèm Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1-HlkhMO-NVDHn11-7gte4Xb0M1_SDJgu?usp=sharing

 

Table of Contents