THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Categories

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Trên cơ sở danh sách cổ đông chốt ngày 15/06/2021, Công ty Cổ phần Fiditour xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Công ty cổ phần Fiditour trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu ý kiến về Công ty Fiditour theo địa chỉ bên dưới trước 12h00 ngày 01/07/2021 (căn cứ theo dấu bưu điện):

  • Công ty cổ phần Fiditour
  • Địa chỉ: 130 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP. HCM
  • Người liên hệ: Ms. Tâm – Thư ký TGĐ
  • Điện thoại: 090 144 8655

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour.

———-

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm sau đây để biết thêm chi tiết:

1. Thông báo về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1iWXTkO16-mn9xgLe_UtjfsoLmR7SghVB/view?usp=sharing

2. Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1dkUHYXVOyvHzfZ24LD8Z5iVf-DYpQpu6/view?usp=sharing

3. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1KR2PBFwBuRvRftQfJnPghsG4LtO6gX65/view?usp=sharing

4. Các Tài liệu đính kèm Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1d30kS-1hMkz2PjTjCN6-X9WXgG-wdEQ_?usp=sharing

 

Table of Contents