Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở

Categories

Thông báo Thay đổi địa chỉ trụ sở

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour;
Quý Khách hàng;
Quý Đối tác;

Công ty Cổ phần Fiditour xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, Khách hàng, Đối tác về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty, chi tiết vui lòng xem file đính kèm sau đây:

Thông báo thay đổi Trụ sở Công ty CP Fiditour

Trân trọng.

Table of Contents