THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Categories

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Bạn đang ở đây:
< Tất cả các mục
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Fiditour

Công ty Cổ phần Fiditour xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông công ty.

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết Thông báo và các văn bản đính kèm dưới đây để biết thêm chi tiết.

1. Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông.

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/1xW-8sGVDKDuGZPc7lBsjsheqyUqqlYtP/view?usp=sharing

2. Danh sách cổ đông công ty cập nhật đến ngày 04/06/2021

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại link: https://drive.google.com/file/d/113Lc1kR1cV_BEGOSxUbghUYVs-M1xGXu/view?usp=sharing

Trân trọng cảm ơn,

Công ty cổ phần Fiditour.

Table of Contents