Hồ Chí Minh

DU LỊCH ÚC 7N6Đ

Thời gian: 07 ngày – 06 đêm
Hàng không: Jetstar Pacific
Khởi hành dự kiến:
Lịch bay tham khảo:
JQ64 SGNMEL 22:35 10:10
JQ61 SYDSGN 15:20 21:05